Рубрика: Без рубрики

Պատմություն

Հայերի հայրենիքը կոչվում է Հայաստան։Օտարները Հայաստանը կոչել են Արմենիշ, Արմենիա, Էրմենին։
1․ Նկարագրիր այն վայրը որտեղ իր պատմական ուղին է անցել հայ ժողովուրդը։
Հայաստան որպես երկիր հնում ձևավորվել է մեծ և փոքր հայքի տարածքում:
2․Պատմիր, ներկայացրու Հայակական լեռնաշխարհի բարձր լեռների լճերի
Հայկական լեռնաշխարհից սկիզբ առնող հինգ գետերի մասին
Հայաստանի ամենաբարձր լեռն է Արագածը: Հայաստանի տարածքում գտնվում են Սևանա, Այղր, Կապուտան և Պարզ լճերը:
 • Ախուրյան — 186 կմ, սկիզբ է առնում Արփի լճից։
 • Մեծամոր — կարճ (40 կմ), բայց հանրապետությունում ամենաջրառատ գետն է։
 • Քասախ — Մեծամորի ձախակողմյան խոշոր վտակն է, սկիզբ է առնում Արագած և Փամբակ լեռների լանջերից։
 • Հրազդան — 141 կմ, սկիզբ է առնում Սևանա լճից։
 • Արփա — հոսում է նեղ կիրճով, տեղ-տեղ ընդմիջվում է գոգավորություններով և հատելով ՀՀ պետական սահմանը՝ Արաքսի մեջ է թափվում Նախիջևանի Հանրապետության տարածքում։
3․Պատմիր որդան կարմրի մասին
Որդան կարմիր ներկն առաջին անգամ հայտնաբերվել և օգտագործվել է Հայերը: Նա ունեցել է համաշխարահին համբավ իր վառ գույնի և որակի պատճառով: Շուրջ երկու հազար տարի Հայկական որդան կարմիրը եղել է աշխարհի ամենաթանկարժեք ու բարձրորակ ներկը։ Նրանով ներկում էին ոչ միայն խավերի հանդերձները, այլև նկարազարդում էին թանկարժեք մագաղաթները։ Որդան կարմիրը օգտագործել է նաև որպես թանաք։ Հին և միջին դարերում Արևելքի և Եվրոպայի թագավորներն ու կաթողիկոսները ստորագրում էին միայն որդան կարմիր թանաքով։ Աշխարհում տարածված կարմիր թանաքով ստորագրությունը (բոլոր տեսակի փաստաթղթերի վրա) սկիզբ ի առել Հայկական որդան կարմիր օգտագործումից։
4․Ներկայացրու Մեծ Հայքի 15 նահանգները
1. Մեծ Հայք
2. Ծոփք
3. Աղձնիկ
4. Տուրուբերան
5. Այրարատ
6. Կորճ Այք
7. Մոկք
8. Պարսկահայք
9. Սյունիք
10. Վասպուրական
11. Փայտակարան
12. Ուտիք
13. Արցախ նահանգ
14. Գուգարք
15. Տայք
5․Այնտեղ որտեղ դու ապրում ես , որ նահանգում է գտնվում, ինչ գետ է հոսում քո բնակավայրի մոտով։
Երևան քաղաքը գտնվում է Այրարատյան նահանգի տարածքում: Հոսում է Հրազդան գետը:
6․ Գտիր որ դարի, որ կեսում է  գտնվում
450թ․ — 5 — րդ դար
900թ․ — 10 — րդ դար
150թ․ — 2 — րդ դար
2000թ․ — 21 — րդ դար
2018թ․ — 21 — րդ դար
Ք․ա․120թ․
Ք․ա․500թ․
Ք․ա․1000թ․
7․Նախնադարյան հասարակության զարգացումը ըստ փուլերի ներկայացրու, նկարագրիր
Նախնադարյան հասարակությունը Հայկական լեռնաշխարհում Հայկական լեռնաշխարհը նախամարդու օրրաններից է. գիտնականներն այն անվանել են «Հայկական միջանցք»։ Նախնադարյան հասարակության պատմությունն ընդգրկում է նախամարդու տարածումից մինչև վաղ դասակարգային հասարակության ձևավորման ժամանակաշրջանը (մոտ 2 միլիոն տարի առաջ — մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակի վերջ), որը գրեթե համապատասխանում է քարի դարաշրջանին։ Վերջինս հնագիտական պարբերացմամբ բաժանվում է փուլերի՝ հին քարի դարի (պալեոլիթ)՝ ստորին, միջին և վերին ենթափուլերով, միջին քարի դարի (մեզոլիթ), նոր քարի դարի (նեոլիթ) և պղնձի-քարի դարի (էնեոլիթ)։
8․Պետության ստեղծման դերը ներկայացրու
Նույն լեզվող խոսող ազգերից սկսեցին ստեղծվել առանձին պետություններ: Նրանք ունեին իրենց ուրույն օրենքներն, դատական համակարգն, ,ներքին և արտաքին հարաբերություններն:  Յուրաքանչյուր պետություն դարբերվում էր մյուս պետություններից լեզվական, ազգայի, օրենսդրական համակարգերով: Իրենց համար ընդունում էին իրենց ժողովրդին բնորոշ օրենքներ: Ընդունում էին նաև օրենքներ մյուս պետությունների հետ շփվելու համար:
9․Որտեղ և ինչպիսի պետություն կուզեիր ստեղծել, նկարագրիր
Շատ կուզեյի Հայաստան աշխարհում ստեղծեյի այնպիսի պետությու, որտեղ մարդիկ կլինեյին ազատ, գիտակ, ազգասեր և այլն:
Реклама
Рубрика: Без рубрики

English

Classwork

Page 27 grammar 2 a, c, d, g.

A.  1. She doesn’t live in Chicago.

2. She helps her husband.

3. They don’t use all the rooms in the White House.

 

C. Stop — stops             Finish — finishes             Copy — copies

live lives                       go — goes

play — plays

 

D. 1. We don’t like pizza.

2. He stud’s French at school.

3. He don’t peak Italian.

4. She don’t listen to music.

5. I don’t study English.

 

G. 1. Does Michelle Obama live withe her mother?

2. Do Maria and Sasha like their dog Bo?

3. Does President Obama have a lot of official duties?

4. Do Michelle and Barack Obama live in Washington?

 

Рубрика: Без рубрики

Մայրենի

6-րդ դասարան

03.10.2018
Դասարանում 

1. Նախադասության ընգծված բառը փոխարինի՛ր տրվածներից մեկով:

Միտք, դեպք, մրցում, պետություն, վիճակ:

Ձեր տերության մեջ այդպիսի բաներ չպիտի լինեին:

Ձեր պետության մեջ այդպիսի բաներ չպիտի լինեին:

Եղելության մասին շատ ուշ իմացավ:

Դեպքի մասին շատ ուշ իմացավ:

Իրադրությունն այնքան լարված էր, որ վախենում էր ընկերներին կորցնելուց:

Վիճակն այնքան լարված էր, որ վախենում էր ընկերներին կորցնելուց:

Այդպիսի մտադրություն չեմ ունեցել:

Այդպիսի միտք չեմ ունեցել:

Մրցություն կազմակերպելիս ինձ էլ տեղյակ պահի՛ր: 

Մրցումները կազմակերպելիս էլ տեղյակ պահի՛ր:

 1. Կետերըփոխարինի՛ր տրված հոմանիշներից մեկով:

… (ինքնագլուխ, անկաշկանդ, ազատ, անկախ) ոճի ըմբշամարտին հատուկ է… (հնարների,հնարքների, գյուտերի) ազատությունը: Ասենք՝ թույլատրվում է… (իրավունք է տրվում,արտոնվում է) բռնել մրցակցի ոտքը, ոտք գցել, … (շրջել, թավալել, գլորել, գցել): … (ընտիր,դասական, օրինակելի) ոճի մարզիկը ոտքով … (գյուտերի, հնարքների, հնարների)դիմելու … (իշխանություն, իրավասության, իրավունք) չունի: Երբ նորից … (ծնվեցին, կյանքմտան)օլիմպիական (մրցումները, խաղերը), դրանց ծրագրում … (տեղ գրավեց, տեղավորվեց,տեղգտավ, արտահայտվեց) դասական ըմբշամարտը:

Սկզբում քաշային … (անջատումներ, ճյուղավորումներ, բաժանումներ) չկային:

 1. Նախադասությանընդգծված բառը փոխարինի՛ր տրված հոմանիշներից մեկով:

ա) Հինավուրց, հնամյա, հնադարյան, վաղնջական, վաղեմի, նախնական, առաջվա:

Պապս հին ժամանակներից մնացած այդ ամրոցի մասին շատ հետաքրքիր պատմություն էր պատմում:

Պապս վաղեմի ժամանակներից մնացած այդ ամրոցի մասին շատ հետաքրքիր պատմություն էր պատմում:

Չհամոզեցիք, իմ հին մտքին եմ մնում:

բ) Փռվել, սփռվել, տարածվել, ընդարձակվել:

Իջավ մութն ու կամաց-կամաց ծավալվեց քաղաքի ու նրա շենքերի վրա:

Իջավ մութն ու կամաց — կամաց սփռվեց քաղաքի ու նրա շենքերի վրա:

Զրույցը ծավալվեց ու մեկ էլ հասավ նրան, ինչ կարծես թե գաղտնի էր պահվում:

Զրույցը ընդարձակվեց ու մեկ էլ հասավ նրան, ինչ կարծես թե գաղտնի էր պահվում:

գ) Խրել, հորել, ծածկել:

Նա գանձը թաղել էր հովտի միակ կաղնու տակ:

Նա գանձը հորել էր հովտի միակ կաղնու տակ:

Ճանապարհի երկայնքով, իրարից մի քանի մետր հեռու, սյուներ էին թաղել:

Ճանապարհի երկայնքով, իրարից մի քանի մետր հեռու, սյուներ էին խրած:

Տնային աշխատանք 

Կարդա՛ ,,Ուժեղ կամք,, պատմությունը:

 • Ինչպիսի տղա էր Ստրադին:

Շատ դժվար հասկացող տղա էր: Իսկ հետո իր աշխատասիրության շնորհիվ դարձավ դասարանի լավագույն ու մեդալակի աշակերը:

 • Բացատրի՛ր վերնագիրը:

Քանի, որ Ստրադին իր առջև խնդիր էր դրել սովորել այն ամենը ինչ, որ նա տեսնում և լսում էր: Դա խոսում է այն մասին, որ նա ուներ մեծ կամքի ուժ լուծելու իր առջև դրված բոլոր խնդիրենը:

 • Տեքստից դուրս գրի՛ր ուրիշի ուղղակի խոսքով նախադասություն:

-Իմ տղայի հետ համբերություն է պետք, որովհետև դժվար է գլխի ընկնում: 

-Կեցցես, Ստրադի՛, ով աշխատում է, նա միշտ հասնում է ուզածին:
-Ա՛յ դու իմ կտրիճ, դու իմ սիրելի՜:
 • Տրված բառերից ընդգծիր հատկանիշ ցույց տվող /ածական/ բառերը:

Ուժեղ, ծիծաղելի, վերարկու, կանաչ, հայր, ամենալավ, հրաշալի, ուրախություն:

 1. Գրի՛ր հետևյալ բառերի հականիշները:

Ուժեղ — թույլ

փոքրիկ — մեծ

ամենալավ — ամենավատ

դժվար — հեշտ

ամեն ինչ — ոչինչ:

Рубрика: Без рубрики

Մայրենի

6-րդ դասարան


Տնային աշխատանք
Կարդա՛ առակները և պատասխանիր հարցերին: 

Առյուծն ու նապաստակը

Առյուծը գտավ քնած նապաստակին և ուզում էր խժռել, երբ հանկարծ տեսավ. որ կողքովփախչում է եղջերուն: Նապաստակին թողեց ու ընկավ եղջերուի ետևից, իսկ նապաստակըաղմուկից զարթնեց ու փախավ:

Առյուծը շատ վազեց եղջերուի ետևից, բայց չկարողացավ բռնել և  վերադարձավ այնտեղ,որտեղ թողել էր նապաստակին: Տեսնելով, որ նա էլ արդեն չքացել է, ասաց.«Տեղն է ինձ, ձեռքիս որսը բաց թողեցի և  դատարկ հույսի ետևից ընկա»:

Առաջադրանքներ

ա) Ընտրեք այն միտքը, որն արտահայտում է առակի գաղափարը (ասելիքը):

 • Երկու նապաստակի ետևից ընկնողը ոչ մեկին չի հասնի:
 • Մարդիկ, ընկնելով շատի ետևից, կորցնում են նաև քիչը:
 • Պետք չէ բավարարվել քչով, պետք է ձգտել ավելիին հասնել:

բ) Ինչո՞ւ այդ միտքը ընտրեցիք:

Կյանքը միշտ էլ ցույց է տվել, որ ավելի լավ է բավարարվել քչով քան թե վազել մեծի ետևից և կորցնել և քիչը և շատը:

Մի որսորդ առյուծի հետք էր փնտրում: Նա փայտահատին հարցրեց, թե չի՞ տեսել արդյոքառյուծի հետքը կամ որջը: Փայտահատը պատասխանեց.

— Ես քեզ հենց իրեն` առյուծին ցույց կտամ:

Որսորդը վախից գունատվեց եւ դողդողալով շշնջաց.

— Չէ, ինձ միայն հետքն է հարկավոր, ոչ թե առյուծը:

Առաջադրանք

Առակը այն մարդկանց մասին է, որոնք ավելի շատ սիրում եմ մեծախոսել քան թե գործ անել:

Վերնագրիր ստացված առակը: Ընտրածդ վերնագիրը պատճառաբանիր:

Ես ընտրում եմ <<Մեծախոսը>> վերնագիրը:

Աղվեսն ու խաղողը

Քաղցած աղվեսը տեսավ խաղողի վազը` կախ ընկած ողկույզներով և ուզեց դունչը հասցնել խաղողին,

բայց չկարողացավ: Եվ, հեռանալով, ինքն իրեն ասաց. ,,Դեռ խակ է,,:

Առակն այն մարդկանց մասին է, ովքեր մեծ — մեծ բրդում են, բայց գործ անել չգիտեն:

Рубрика: Без рубрики

Մայրենի

Դասարանում 
Կոմիտասի ,,Ճանապարհ,, բանաստեղծության քննարկում:
Խաղ- ընթերցում . աշխատանք խմբերով :

1. Ա շարքի ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում, ի՞նչ են ցույց տալիս, ինչո՞վ ենտարբերվում Բ շարքի ընդգծված բառերից:

Ա շարքի բառերը գոյական են, Բ շարքի բառերը ածական:

Ա. Ձայնավոր հնչյուն: —               Բ. Հնչուն երգ ու ծիծաղ:

Ձիերի դոփյուն —                   Դողդոջուն ձեռքեր:

Զգեստների շրշյուն —           Շրշուն քող:

Դռան բախյուն —                   Բաբախուն սիրտ:

Ջրվեժի շառաչյուն —            Շառաչուն ջրվեժ:

Անձրևի շաչյուն —               Պաղպաջուն ջրեր:

Վարար ջրերի գոչգոչյուն: —      Ժպտուն աղջիկ:

Ալիքի ճողփյուն: —              Սիրուն խաղալիք:

2.Կետերը փոխարինի՛ր հնչյուն, թնդյուն, շառաչյուն գոյականներից և հնչուն, թնդուն, շառաչուն ածականներից մեկով:

Իմ մանկության օրերին հորդահոս ու շառաչյուն գետ եմ տեսել:

Լեռներում միայն թնդուն արձագանքը մնաց:

Ուշադիր լսում էի քո երգի ամեն մի հնչյուն:

Մանկան հնչուն ծիծաղը վարակեց մեծերին:

Այդ մարտի թնդյունը լսվում էր բավական հեռվում:

Ինձ կանչեց-բերեց մեր գետի շառաչունը:

 

 1. Նախադասության մեջ փակագծերում դրված բառերից ո՞րն է գործածված, ընդգծի՛ր:

Ասել էի, որ տուն վարձեր ու իր իրերը տաներ: (Վարձել, վարձ)

Ուզածդ շատ բարձր վարձ էր, դրա համար էլ տղան հեռացավ: (Վարձել, վարձ)

Հիվանդի գլուխը կապեր ու գնար բժշկի հետևից: (Կապել, կապ)

Այսքան ամուր կապեր քանդելը հեշտ գործ չէ: (Կապել, կապ)

Աղջիկը բարալիկ ծամեր ուներ: (Ծամել, ծամ)

Դեղը պիտի ծամեր ու կուլ տար: (Ծամել, ծամ)

Պարգ է, որ այդքանից հետո պիտի կտուրը կաթեր: (Կաթել, կաթ)

Ամանում այծի կաթ էր: (Կաթել, կաթ)

2.Տրված նույնանուն բառերով կազմի՛ր նախադասություններ:

Օրինակ՝

Վանեցի: — Ինձանից հեռու վանեցի վախը:

Վանեցի մի տատ ունեմ:

Մարտ —  Նա մարտ ամսին գնալու է մրցումների։

Ասյօր հեռուստացույցով տարվա ամենահրաշալի մարտն են ցույց տալու։

կետ — Նա գրիչով մի կետ նկարեց թղթին։

Կետը ապրում է ջրում, բայց կաթնասուն է։

Շահ — Ես մեծ շահ ունեմ այս միջոցառումից։

Պարսկական թագավորներին մինչայսօր անվանում են շահ։

Այր — Այր նշանակում է տղամարդ։

Ես մի այր գտա և այնտեղ գիշերեցի։

Рубрика: Без рубрики

Մայրենի

6-րդ դասարան

01.10.2018
Դասարանում 
Կոմիտասի բանաստեղծությունների քննարկում :
Գրաբար

Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Լավ է լինել փոքր և խելացի, քան ալեհեր բայց տգետ:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

զթագաւոր — ըզթագավոր

 

Բառարան

Քան զթագաւոր — քան թագավորը

Հարցեր և առաջադրանքներ

Գրաբարում «եւ» բառն ուներ նաև այսօրվա «բայց» բառի իմաստը: Քո կարծիքով. այս տեղպետք է և՞, թե՞ բայց փոխադրել: Իմաստային ի՞ նչ տարբերություն կա այս արտահայտությունների միջև` աղքատ և իմաստուն մանուկ — աղքատ, բայց իմաստուն մանուկ:

Նախադասության մեջ հակառակ իմաստ ունեցող բառերը գտի՛ր և զույգ — զույգ դո՛ւրս գրիր:

Եթե կարող ես, շրջի՛ր նախադասության իմաստը, թող գրաբար լինի`

Ծեր և անմիտ զթագավորն ավելի լավ է, քան աղքատ, բայց զիմաստուն մանուկը:   Որպեսզի նախադասությունդ ճիշտ լինի, զ մասնիկը (նախդիրը) դիր քան — ին հաջորդող բառի վրա:

Տնային աշխատանք

1.Հեռու բառի հետ կապակցի՛ր տրված բոլոր բառերը: Դրանք ի՞նչ ձևով դրվեցին:

Քաղաք, տուն, ծնողներ, վրան, կայարան, ընկերություն, արև:

Քաղաքից հեռու:

Տնից հեռու:

Ծնողներից հեռու:

Վրանից հեռու:

Կայարանից հեռու:

Ընկերությունից հեռու:

Արևից հեռու:

 1. Փակագծումտրված գոյականները համապատասխանեցրու նախադասությանը: Գտի՛ր ո՞րբառն է թելադրում գոյականների ձևը:

Ոչ մի քայլ չի կարողանում անել առանց (օգնության):

Մարզիկը հանդիսատեսների (համակրանքով) բացի գավաթն էլ շահեց:

Ռադիոընդունիչ և թթվածնի բալոններ կային (տակառի) մեջ:

Բոլոր ծովերը կապվում են (օվկիանոսների) հետ:

Ըստ (օրինակի)՝ տասը նախադասություն գրեցի:

Պարզվում է, որ ձկներին դեպի (ցանցն) են հրապուրում զանազան ձայներով:

Рубрика: Без рубрики

Սովորողի պատիժը

Իմ կարծիքով պետք է պատժել երեխաներին, որովհետև եթե չպաժենք երեխան կմեծանա անդաստիրակված: Պետք է երեխային ինչ որ բանից զրկել օրինակ ճամփորդություններից, համակարգչային խաղերից, կոնֆետներից և տորթերից մի շաբաթով: Իմ կարծիքով պետք չէ երեխային ծեծել և խփել: Երեխաններին պետք չէ շատ ազատ թողնել: Եվ կզրկեյի բակ իջնելուց: Եվ այդ պիսով իմ երեխան կլիներ շատ դաստիրակված:

Рубрика: Без рубрики

Մաթեմ Բ

Սովորում ենք և կրկնում 

Ֆրանսիայի ակադեմիայի մի խումբ անդամներ 1790 թվականին որոշեցին երկարության չափման միավորը կապել մի այնպիսի առարկայի հետ, որը կախում չունենար հանգամանքներից:  Որպես նման առարկա ընտրվեց երկրագնդի միջօրեականը:  Միջօրեականի երկարության մեկ 40 միլիոներորդական մասն էլ ընդունվեց որպես երկարության չափման միավոր և կոչվեց մետր:   Մնացած չափման միավորները սահմանվեցին մետրի միջոցով:  Ֆրանսիացիների այս նորամուծությունը այնքան արդյունավետ եղավ, որ կարճ ժամանակում բոլոր ժողովուրդները ընդունեցին այն:

1․ Գտեք սխալը:  Ոչ հեռու անցյալում խանութներում մետրանոցներիի փոխարեն գործածում էին յարդը:  Վաճառողը կտորի եզրը մի ձեռքով դնում էր քթին, մյուս ձեռքով այն ձգում էր մինչև մատների ծայրը. ստացվում էր մեկ յարդ:  Մի անգամ նման խանութից կինը գնել էր 10 յարդ կտոր:  Նա տանը ստուգեց ու համոզվեց, որ վաճառողը իրեն չի խաբել, բայց նրա ամուսինը չափեց կտորը և տեսավ, որ այն 9 յարդ է:

Քանի որ այդ ժամանակ չկար կոնկրետ չափման միավոր, մարդիկ օգտվում էին չափումները տարբեր ձևերով, որը երբեք չեր կարող ճիշտ լինել:

2․Գտեք սխալը:

1 ար= 100մ= 100 սմ x 100սմ = 1մ x 1մ = 1մ,  1 ար= 1մ2  

Ստուգում ենք մեր գիտելիքները․ արդյոք հիշո՞ւմ ենք  կարգային միավորները:

Օրինակ` 457903 թվի գրության մեջ մենք պետք է իմանանք, որ

3 – ը ցույց է տալիս, որ առաջին`միավորների կարգում կա 3 միավոր,

0 –ն ցույց է տալիս, որ երկրորդ`տասնյակների կարգում կա 0 տասնյակ,

9-ը ցույց է տալիս, որ երրորդ`հարյուրյակների կարգում կա 9 հարյուրյակ,

7-ը ցույց է տալիս, որ չորրորդ`հազարյակների կարգում կա 7 հազարյակ,

5-ը ցույց է տալիս, որ հինգերորդ`տասհազարյակների կարգում կա 5 տասհազարյակ,

4- ը ցույց է տալիս, որ վեցերորդ`հարյուրհազարյակների կարգում կա 4 հարյուրհազարյակ:

 

3․ Տրված թվերը ներկայացրու կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

34  — 30 + 4       345 — 300 + 40 + 5      58901 — 50.000 + 8000 + 900 + 0 + 1

80 — 80               4089  — 4000 + 0 + 80 + 9              60091 — 60.000 + 0 + 0 + 90 + 1

900 — 900             6900 — 6000 + 900                 20302 — 20.000 + 0 + 300 + 0 + 2

4․Կարգային գումարելիների գումարը գրիր թվի տեսքով:

8000 + 20 + 6 = 8026                                  6000 + 300 + 20 + 1 = 6321

5000 + 200 + 30 = 5230                              2×100000 + 3×100 + 3×1 = 200.303

3 հազ. + 2 հ. + 1տ. + 1մ = 3211                    7×1000 + 5×1 = 7005

900000 + 3000 + 2  = 903.002                        9000000 + 9×1 = 9000.009

5․ Նկարում կա 5 հավասար քառակուսի: երկու գծիկ տեղափոխելով ստանալ 4 հավասար քառակուսի:

11111

 

6.  Թվաբանական գործողությունների և փակագծերի օգնությոմբ (ուղղահայաց, հորիզոնական կամ էլ թեք) ստացեք ճշմարիտ հավասարություն:  Օրինակ` 63=7×9, 9x(3+6)=81

Գտեք առնվազն 6 հավասարություններ:

 15  5 10 42 14 66
 7 6  9 3 56 38
 3 42 10 18 28
 63  5  49 2 31 20
 7  13 12 32 43 4
 1  9 81  5

Խնդիրներ

1. Առյուծը 1 ոչխարը կերավ 1 ժամում, գայլը`2 ժամում, աղվեսը`3 ժամում:  Քանի՞ ժամում կուտեն մեկ ոչխարը առյուծը, գայլը և աղվեսը միասին:

2. Մարդը մենակ մեկ տակառիկ գարեջուրը խմում է 14 օրում, իսկ ընկերոջ հետ միասին`10 օրում:  Քանի՞ օրում կխմի այդ գարեջուրը ընկերը մենակ:

3. Խողովակներից մեկը ջրավազանը լցնում է 1 ժամում, իսկ մյուսը`2 ժամում:  Քանի՞ ժամում կլցնեն այդ ջրավազանը երկու խողովակլը միասին:

4. Ռեժիսորը երեք օրում պետք է կարդար ֆիլմի սցենարը:  Նա առաջին օրը կարդաց սցենարի կեսը, երկրորդ օրը`մնացածի երրորդ մասը, իսկ երրորդ օրը`արդեն կարդացածի կեսի չափով:  Կարողացա՞վ նա երեք օրում կարդալ սցենարը:

Рубрика: Без рубрики

Մայրենի

6-րդ դասարան

27.09.2018
Դասարանում 

1. Ա շարքի ընդգծված բառերն ի՞նչ հարցի են պատասխանում, ի՞նչ են ցույց տալիս, ինչո՞վ ենտարբերվում Բ շարքի ընդգծված բառերից:

Ա. Ձայնավոր հնչյուն: —              Բ. Հնչուն երգ ու ծիծաղ:

Ձիերի դոփյուն: —                    Դողդոջուն ձեռքեր:

Զգեստների շրշյուն: —           Շրշուն քող:

Դռան բախյուն: —                   Բաբախուն սիրտ:

Ջրվեժի շառաչյուն: —            Շառաչուն ջրվեժ:

Անձրևի շաչյուն:                Պաղպաջուն ջրեր:

Վարար ջրերի գոչգոչյուն: —      Ժպտուն աղջիկ:

Ալիքի ճողփյուն: —              Սիրուն խաղալիք:

Ա շարքի բառերը գոյական են, իսկ Բ շարքում ածական:

2.Կետերը փոխարինի՛ր հնչյուն, թնդյուն, շառաչյուն գոյականներից և հնչուն, թնդուն, շառաչուն ածականներից մեկով:

Իմ մանկության օրերին հորդահոս ու շառաչյուն գետ եմ տեսել:

Լեռներում միայն թնդուն արձագանքը մնաց:

Ուշադիր լսում էի քո երգի ամեն մի հնչյունը:

Մանկան հնչուն ծիծաղը վարակեց մեծերին:

Այդ մարտի թնդյունը լսվում էր բավական հեռվում:

Ինձ կանչեց-բերեց մեր գետի շառաչունը:

Рубрика: Без рубрики

Մայրենի

Տնային աշխատանք

Անգիր սովորեք բանաստեղծությունը: 

Աշուն

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,
Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,
Աշուն սնավ:

Սաղարթ-սաղարթ սարսելով
Ոսկի տերև դարսելով՝
Աշուն քնավ:

Տարափ ու բուք փչելով,
Վայուն-մայուն ճչելով՝
Աշուն ծնավ:

 1. Բացատրի՛րբառերը՝ լեցուն, մառան, տարափ, սաղարթ:
  լեցուն-լիքը, գեր, պարարտ, լի
  մառան-նկուղ, գետնափոր տեղ
  տարափ-հորդ անձրև
  սաղարթ-տերևներ
 2. Նկարագրի՛ր աշնանային բնապատկեր:
  Աշնանը բոլոր մրգերը հասունանում են: Տերևները դեղնում են և թափվում են: Եղնակը սառչում է և աշնանային սառը քամի է փչում: Եվ կարելի է ասել բոլոր երեխաները նաև ուսուցչուհիները երգումեն՝ ջան ջան ջան աշում է տես տես տես նախշուն է…. և այլն:
 3. Յուրաքանչյուր քառյակի բովանդակությանը համապատասխան գրի՛ր,  թե աշուն  ինչպսինն է:

1-ին քառյակ  գեղեցիկ աշուն 

2-րդ քառյակ ցուրտ աշուն

3-րդ քառյակ ոսկե աշուն