Рубрика: Без рубрики

Ճամբար

Հագվի

Հագվին Լոռու մարզի փոքր գյուղերից է, որ գտնվում է Ալավերդի քաղաքից 12 կմ հեռավորությամբ։ Հարևանում է Օձուն, Ամոջ, Կաճաճկուտ և Աքորի ։Գյուղը գտնվում՝ ծովի մակերևույթից 1200 մ բարձրության վրա։ Ձմեռը մեղմ է, ամառը՝ զով։

Հագվի գյուղի բնակչությունը ըստ տարիների եղել է հետևյալը.

1886 – 225, բոլորը՝ հայ

1897 – 298, բոլորը՝ հայ

1908 – 210,բոլորը՝ հայ

1914 – 455,բոլորը՝ հայ

1916 – 488,բոլորը՝ հայ

1922 – 459, բոլորը՝ հայ

1926 – 509, բոլորը՝ հայ

1931 – 627, բոլորը՝ հայ

Реклама
Рубрика: Без рубрики

Առակներ

Կատուն ու մուկը

Մի անգամ կատուն ման էր գալիս փողոցով մեկ էլ տեսավ մուկը ընկել է իր հետևից: Բռնեց և մուկը ասաց.
-Ինձ մի կեր, ինչ կուզես, կանեմ և կատուն ասաց.
-Ինձ բեր մեծ պանիր: Մուկը գնում է և ասում.
-Հիմա ես որտեղից պանիր գտնեմ և հիշում է, որ իր ընկերոջ հարը պանիր վաճառող է: Ես կգնամ նրա մոտ և կասեմ ամենամեծ պանիրը տա, որ տանեմ տամ այդ կատվին, որ ինձ հանգիստ թողի: Ես գնացի պանիր վաճառողի մոտ և ասացի.
-Ինձ կտաք ամենամեծ պանիրը և վաճառողը տվեց: Ես տարա, պանիրը տվեցի այդ կատվին և ինձ բաց թողեց:

 

The Cat and the Mouse 

Once a cat walking in the street and saw, that the mouse was walking behind a catHe catch the mouse, but mouse said.
— Don’t eat me. I shall do what you want.
The cat said.
— Bring me a big cheese.
The mouse went and said.
— Where can I find a cheese?
And soon the mouse remembered, that his friend’s father was a cheese salesman.
— I shall go and ask him to give me the biggest cheese. Then I shall take and give it to the cat. I went to the cheese salesman and said:
— Will you give me the biggest cheese. The seller gave the cheese. I took and gave the cheese to the cat. And the cat let me free.

Փոքրիկ շան ձագը

Մի փոքրիկ շան ձագ կար: Նա շատ տգեղ էր, և բակի մնացած շները անընդհատ ծաղրում էին նրան: Մի անգամ մի փոքրիկ երեխա ընկնում է գետակը, որը շատ արագ էր հոսում: Բոլոր մեծ ու փոքր շներից գետակն է նետվում միայն տգեղ շունը և փրկում է երեխային:

Բոլորը զարմացան, որ տգեղ, փոքրիկ շունը կարողացավ փրկել երեխային, և բոլորը ցանկացան նրա հետ ընկերություն անել:

Little ugly dog

There was a little puppy. He was very ugly, and the dogs in the yard made fun of him. One day a little boy fell into the river that was flowing vary fast. From all the big and small dogs only the ugly dog jumped into the river and saved the little boy.

Everyone was surprised, that the ugly and little puppy was able to save the child, and everybody wanted to be his friend.

Արագիլն ու ծեր գորտը

Արագիլը մի ծեր գորտի էր բռնել, բայց խղճաց ու բաց թողեց նրան:
– Ցատկի գնա, – ասաց արագիլը:
Գորտը սաստիկ ուրախացավ,  և ասաց.
– Ահա՜, վախեցար ինձնից, այսինքն ես քեզնից ուժեղ եմ: Հա՜, հա՜, հա՜:
Այս ասելով  գորտը ուզում էր ցատկեր, որ արագիլից պրծներ, իսկ արագիլը արագ գորտին կերավ ու թռավ ուրիշ գորտ բռնելու:

The stork and the old frog

The stork caught an old frog but soon he was sorry to catch set him free.

-Jump , and go away- said the stark.

The frog was very happy, and said.

-You where afraid because I am stronger than you. Wu ha ha ha ha.

Saying that, the frog wanted to jump to escape the stork, but the strok ate the frog and ran away after other frogs to caugh.

Նապաստակն ու գորտը

Նապաստակը ցատկոտելով գնում էր իր համար և ծաղիկ էր հավաքում: Երբ հասավ լճի մոտ, հանդիպեց գորտին, գորտը մոտեցավ նրան և ասաց.
-Բարև, նապաստակ:

-Բարև-պատասխանեց նապաստակը:

-Իսկ ո՞ւր ես գնում այդպես ուրախ- ուրախ:

-Ես գնում եմ ծաղիկ հավաքելու:

-Արի իրար հետ գնանք:

Այս գորտը  խորամանկություն  արեց, իսկ թե ինչ՝ ընթացքում կտեսնեք: Եվ այսպես նրանք գնացին ամենավտանգավոր անտառը, քանի որ  միայն այնտեղ կային գեղեցիկ ծաղիկներ, և այնտեղ նաև կային շատ գայլեր:  Գորտը գիտեր այդ մասին, իսկ նապաստակը՝ ոչ, բայց գորտը ոչինչ չասեց նրան: Երբ նրանք արդեն անտառում էին, բաժանվեցին և գնացին ծաղիկները ման գալու, բայց գորտը ոչ թե գնաց ծաղիկ փնտրելու, այլ գայլի մոտ, որին պարտք էր մեկ նապաստակ և եթե  մեկ ամսում նապաստակ չբերեր,  գայլը գորտին կուտեր: Եվ նրանք մտածում էին, թե ինչպես ուտեն նապաստակին, գայլը թաքնվեց, իսկ գորտը արագ մի քանի ծաղիկ հավաքեց և գնաց նապաստակին շեղելու: Երբ նապաստակը շրջվեց, որպեսզի գորտի դեմքը տեսնի, գայլը ետևից խոտերի միջից բռնեց խեղճ նապաստակին և խեղդեց: Եվ նրանք երկուսով կերան նապաստակին, նապաստակից մնացել էր միայն կմախքը: Եվ այսպես առակը վերջացավ:

 

Rabbit and frog

The Rabbit jumping on for himself and collecting flowers. When he reached the lake, the frog approached him and said,
-Hello, rabbit!

-Hello — answer Rabbit

-Where are you going?

-I’m going to collect flowers.

— Let’s go with each other.

This frog was deceived, and what you will see in the course. And so they went to the most dangerous forest, because there were beautiful flowers there, and there were also many wolfs. The frog knew about it, and the hare was not, but the frog did not say anything to her. When they were in the forest, they were divided and went to the flowers, but the frog did not go to look for flowers, but to the wolf, whom he owed to one rabbit and if the rabbit did not bring them in a month, the wolf would eat the frog. And they thought about how to eat the rabbit, the wolf hid, and the frog quickly gathered some flowers and went to devour the rabbit. When the rabbit turned up to see the frog’s face, the wolf caught the poor rabbit behind the grass and choked it. And they both ate the rabbit, and only the skeleton had left the hump. So the illustration ended.

 

Առակ նապաստակի և սկյուռիկի մասին

Մի մեծ անտառում ապրում էին նապաստակը և սկյուռիկը: Մի օր նապաստակը օգնության կարիք ուներ, նա ուզում էր ձմռան համար պաշար հավաքել: Հանկարծ մոտեցավ սկյուռիկը:

– Դու ինձ կարո՞ղ ես օգնել, – ասաց նապաստակը:

– Կարող եմ, – ասաց սկյուռիկը, բայց ես չեմ սիրում աշխատել:

– Լավ,-  ասաց նապաստակը, ես մենակ պաշար կհավաքեմ

Եկավ ձմեռը: Հանկարծ թակեցին նապաստակի տան դուռը: Սկյուռիկն էր եկել նապաստակից ապաստան խնդրելու: Ահա, թե  նապաստակը ինչ պատասխանեց սկյուռիկին:

– Բոլոր կենդանիներն էլ գիտեն , որ ամռանը պետք պաշար հավաքել: Հիշում ես քեզնից օգնություն էի խնդրում, իսկ դու ինձ չօգնեցիր,  դե գնա ու ոնց ուզում ես ապրիր:

 

 

The rabbit and the squirre

The rabbit and the squirrel lived in a big forest. One day the rabbit needed some help. It wanted to collect food for winter. Suddenly the Squirrel came up.

-Can you help me,-said the rabbit.
-Yes, l can, said the rabbit, but l don’t like to work.
-Ok,-said the rabbit, l will collect food alone.
Came winter. Suddenly somebody knocked on the door.The squirrel had come to ask for shelter from the rabbit. Here is what the rabbit answered the squirrel.

-All the animals know, that they must collect food in summer. Do you remember l have asked for help from you, but you didn’t help me. Now go live as you want.

Աղվեսն ու հավը

— Ես քեզ կուտեմ։

Հավը պատասխանեց․

-Թե կարո՞ղ ես կեր։

Աղվեսը քայլում էր ճանապարով և տեսավ համարձակ հավին, որին ուզում էր ուտել։

-Արի մենամարտենք, ասաց հավը աղվեսին։

Եվ նրանք գնացին հավաքեցին   անտառի բոլոր կենդանիներին։

-Մեզնից ո՞վ է ուժեղ, հարցրեց աղվեսը։

Պարծենկոտ հավը կչկչում էր․

-Ես, ես, ես,․․․

Բայց  աղվեսը կերավ հավին։

Առակը սովորեցնում է, որ չի կարելի պարծենկոտ լինել և գերագնահատել սեփական ուժերը։

 

Fox and Chicken

There was a fox that did not like chicken. Once the fox sad the chicken:
«I’ll eat you.»

Chickens answered:

«Can you eat me?»

The fox walked along the road and saw the brave chicken, he wanted to eat.

«Let’s fight,» said the chicken to fox.

And they went and gathered all the animals of the forest.

«Who is the strongest of us?» Asked the fox.

The brave chicken was frustrated.

— I, I, I, …

But the fox ate the chicken.

 

Ծառը, ջուրն ու հողը

Կար չկար մի  ծառ կար, որը չէր սիրում ոչ մեկին։ Մի անգամ նա ջրին ասում է․

-Ջուր, գնա, ես առանց քեզ էլ կարող եմ գեղեցկանալ և աճել։

Ջուրը ասում է․

-Լավ, կգնամ , դու էլ գեղեցկացիր ու  աճիր։

Ծառը ասում է․

—Արագ գնա։

Ջուրը հեռանում է ծառից, որովհետև ծառը նեղացնում է ջրին։ Բայց դուք գիտեք, որ ծառը աճում է , երբ նրան ժամանակին են ջրում։ Այդ ժամանակ ծառը նկատում է  հողին և ասում․

-Հո՛ղ, հեռացիր դու ինձ պետք չես։ Իմ արմատները առանց քեզ էլ շատ լավ կաճեն։

Հողն էլ է հեռանում, և ծառը փոքրանում է և թոռոմում։Այն ժամանակ էլ հասկանում է, թե ինչ օգտակար են ջուրն ու հողը իր համար։

 

 

Tree, water and land

There was a tree that did not like anyone. Once he said to the water:

Go out,I can do without you and grow.

The water says:

«Well, I’ll go and you’ll be beautiful and grow.»

The tree says:

«Go ahead!»

The water leaves the tree, because the tree narrows the water. But you know that the tree grows when it is time to water. At that time the tree notices the ground and says:

«Come away, I do not need you.» My roots will grow well without you too.

The ground also leaves, and the tree is diminished and in the torus. It also understands the benefits of water and ground for itself.

 

Ստի ոտքը կարճ է

Մի անգամ Ջելսոմինոյի մայրիկը նրան խնդրեց, որ խանութից հաց գնի։ Ջելսոմինոն ծուլացավ և խաբեց, որ խանութը փակ է։ Երբ մայրիկն ասաց, որ պաղպաղակ էլ գնի Ջելսոմինոն ուրախ-ուրախ վազելով տանից դուրս թռավ։ Ճանապարհին ոտքը քարին խփեց և ընկավ։ Լացակումած տուն եկավ և պատմեց մայրիկին։ Մայրն էլ նախատելով ասաց․

-Տեսա՞ր, որ ստի ոտքը կարճ է, բա ասում էիր՝ խանութը փակ է․․․

 

The lie foot is short

Once Jelsomino’s mother asked him to buy bread from the store. Jelsomino was lazy and deceived that the store was closed. When Mother said that he could buy ice cream too, Jelsomino was happy to run and jumped out of the house. On the way, his foot hit the stone and fell. He went home and told her mother. The mother also reproached hir.

«Look, the lie foot is short, did you say that the store was closed»

Рубрика: Без рубрики

ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԲԱԶՄԱԶԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Կենդանիներր, բույսերի նման, շատ բազմազան են: Նրանք տարբեր­վում են չափերով, կան շատ մեծ կենդանիներ, հսկաներ ե փոքր կենդանի­ներ՝ անզեն աչքով անտեսանելի: Հսկաներից է ծովերում և օվկիանոսնե­րում ապրող կապույտ կետր, որի մարմնի երկարությունր կարող է հասնել 33 մետրի, իսկ զանգվածր՝ 150 տոննայի:

Կենդանիներր միմյանցից տարբեր­վում են արտաքին տեսքով, մարմնի ձևով և մասերով, ծածկույթով, դրա գու- նավորմամբ, շարժումներով, վարքով կամ կենսակերպով և այլն:

Դիտելով՝ չեք շփոթի անձրևորդր, սեն­յակային ճանճը, մեղուն, թիթեռը, այս կամ այն ձուկը, գորտը, թռչունը, շունն ու կատուն: Նրանք ունեն այնքան շատ և հստակ տարբերություններ, որ նույնիսկ արտաքին տեսքով հեշտությամբ միմյանցից տարբերվում են: Կենդանիներն ունեն նաև տարբեր ներքին կառուցվածք:

Կենդանիների մի մասն ապրում է ջրում, մյուսը՝ ցամաքում: Հայտնի են հողում ապրող կենդանիներ: Կան կենդանիներ, որոնք վարում են օդա­յին կենսակերպ, թռչում են կամ ապրում մեծ բարձրություններում: Կան նաև այնպիսիներր, որոնք ապրում են մյուս կենդանի օրգանիզմներում՝ բույսերում կամ կենդանիներում, մարդու օրգանիզմում: Տարբեր միջավայ­րերում ապրելու և զարգանալու, սնվելու կամ բազմանալու համար կենդա­նիներն ունեն հարմարանքներ:

Կարելի է ասել, որ կենդանիների բազմազանությունը պայմանավոր­ված է այն տարբեր միջավայրերով, որտեղ նրանք ապրում են: Որոշակի տարածքում ապրող կենդանիների բազմազան խմբերր միասին անվանում են ֆաունա:

Հայաստանի ֆաունան հարուստ է: Հայաստանում մեծ է կենդանինե­րի բազմազանությունր, քանի որ մեր տարածքում կան բարձր սարեր և ան­մատչելի լեռներ, դաշտավայրեր և բացատներ, գեղեցիկ լճակներ, սառնո­րակ աղբյուրներ և ջրվեժներով գետակներ և այլ հատվածներ: Դրանք միմյանցից շատ են տարբերվում, յուրաքանչյուր տարածքին բնորոշ են իր պայմանները: Կենդանիներն էլ ունեն իրենց ապրելու տարբեր պայմաննե­րը։

Կենդանիների աշխարհն անկրկնելի է:ատ բազմազան են: Նրանք տարբեր­վում են չափերով, կան շատ մեծ կենդանիներ, հսկաներ ե փոքր կենդանի­ներ՝ անզեն աչքով անտեսանելի: Հսկաներից է ծովերում և օվկիանոսնե­րում ապրող կապույտ կետր, որի մարմնի երկարությունր կարող է հասնել 33 մետրի, իսկ զանգվածր՝ 150 տոննայի:

Կենդանիներր միմյանցից տարբեր­վում են արտաքին տեսքով, մարմնի ձևով և մասերով, ծածկույթով, դրա գու- նավորմամբ, շարժումներով, վարքով կամ կենսակերպով և այլն:

Դիտելով՝ չեք շփոթի անձրևորդր, սեն­յակային ճանճը, մեղուն, թիթեռը, այս կամ այն ձուկը, գորտը, թռչունը, շունն ու կատուն: Նրանք ունեն այնքան շատ և հստակ տարբերություններ, որ նույնիսկ արտաքին տեսքով հեշտությամբ միմյանցից տարբերվում են: Կենդանիներն ունեն նաև տարբեր ներքին կառուցվածք:

Կենդանիների մի մասն ապրում է ջրում, մյուսը՝ ցամաքում: Հայտնի են հողում ապրող կենդանիներ: Կան կենդանիներ, որոնք վարում են օդա­յին կենսակերպ, թռչում են կամ ապրում մեծ բարձրություններում: Կան նաև այնպիսիներր, որոնք ապրում են մյուս կենդանի օրգանիզմներում՝ բույսերում կամ կենդանիներում, մարդու օրգանիզմում: Տարբեր միջավայ­րերում ապրելու և զարգանալու, սնվելու կամ բազմանալու համար կենդա­նիներն ունեն հարմարանքներ:

Կարելի է ասել, որ կենդանիների բազմազանությունը պայմանավոր­ված է այն տարբեր միջավայրերով, որտեղ նրանք ապրում են: Որոշակի տարածքում ապրող կենդանիների բազմազան խմբերր միասին անվանում են ֆաունա:

Հայաստանի ֆաունան հարուստ է: Հայաստանում մեծ է կենդանինե­րի բազմազանությունր, քանի որ մեր տարածքում կան բարձր սարեր և ան­մատչելի լեռներ, դաշտավայրեր և բացատներ, գեղեցիկ լճակներ, սառնո­րակ աղբյուրներ և ջրվեժներով գետակներ և այլ հատվածներ: Դրանք միմյանցից շատ են տարբերվում, յուրաքանչյուր տարածքին բնորոշ են իր պայմանները: Կենդանիներն էլ ունեն իրենց ապրելու տարբեր պայմաննե­րը։

Կենդանիների աշխարհն անկրկնելի է:

Рубрика: Без рубрики

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.

Գտիր ամբողջի մասը՝ 
26-ի 1/2-ը =13
Գտիր թիվը, եթե նրա 1/10 -ը հավասար է 5 -ի:
Պատասխան՝ թիվը  2-ն է:
Գտիր թիվը, եթե նրա 4/5 -ը հավասար է 16 -ի:
Պատասխան՝ թիվը 16-ն է:
Հաշվիր՝ 80 -ի 9/20 -րդ մասը՝  360

Առաջադրանք 2.

Գագիկը կարդացել է գրքի 120 էջը, որը կազմում է ամբողջ գրքի 4/7 -րդ մասը:
Հաշվիր, թե քանի՞ էջ կա գրքում:
Պատասխան՝ գրքում կա 210 էջ:

Առաջադրանք 3.

Արտահայտիր չափման ավելի փոքր միավորներով:
Րոպեի 12/20-ը = 36 վայրկյան:
Լրացուցիչ հարց:
 
Գիտես, թե քանի՞ վայրկյան կա 1 րոպեում:
Պատասխան՝ 60

Առաջադրանք 4.

Ճանապարհի երկարությունը 40 կմ է: Ասֆալտապատել են ճանապարհի 3/5 -ը:
Հաշվիր, թե քանի՞ կիլոմետր են ասֆալտապատել:
Պատասխան՝ ասֆալտապատել են 24 կմ:

Առաջադրանք 5.

Երբ տուրիստներն անցան ճանապարհի 3/7-ը, նրանց մնաց անցնելու 56 կմ: Գտիր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:
Պատասխան՝ ամբողջ ճանապարհը 24 կմ է:
Рубрика: Без рубрики

Ուղակի և անուղղակի խոսք

365.

 1. Փորիկը խնդրեց.

— Մայրի՛կ, ինձ համար գիրք կկարդաս։

 1. Ուր է իմ իրերը ,- անհանգիստ ասաց իշխանը,- հենց հիմա բերեք :
 2. Մայի՛կ, ո՞ւր է իմ պաղպաղակը, — բողոքեց տղան:
 3. Մեր երեխան դեռ դասերից չի վերադարձել ,- անհանգստացավ պապիկը:
Рубрика: Без рубрики

Флешмоб по русскому языку

Имя фамилия, адрес эл. почты *
Арпине Хачатрян, x. arpine-nd@mskh.am
класс, название школы *
5-2класс, восточная школа
страна, город, село *
Армения, Ереван
1.Подберите антонимы (слова с противоположным значением) к словам: РАНО, РАССВЕТ, ЗДЕСЬ, УТРО, ШИРОКИЙ, ЗАПАД
Поздно
Закат
Там
Ночь
Короткий
Восток
2.Как называют растения, которые никто не сажал и за которыми никто не ухаживает?
уличные
дикие
дикорастущие
3.Как называется самая высокая гора на территории Армении?
Хуступ
Арагац
Тегенис
4.В каком отделе продают масло, сыр, йогурт?
молочные продукты
мясопродукты
овощи-фрукты
5.В каком магазине продают тетради и учебники?
«Одежда»
«Продукты»
«Книги»
6.Найди группу, в которой перечислены только домашние звери.
заяц, лиса, лось
курица, утка, индейка
кролик, коза, собака
7.В какое время дня мы завтракаем?
утром
днем
вечером
. В какое время дня мы ужинаем?
утром
днем
вечером
8.Напишите короткое сочинение (4-5 предложений) “Наш школьный сад весной”.
Наш школаьный сад очень красивый. Когда я иду в школу, я восхищаюсь нашей природой. Мы ухаживаем за нашими цветами. А в конце я хочу сказать что я люблю наш сад.
Рубрика: Без рубрики

Русский язык

1.Прочитать и пересказать притчу о весне.

Однажды слепой человек сидел на ступеньках одного здания со шляпой возле его ног и табличкой  «Я слепой, пожалуйста помогите!». Один человек проходил мимо и остановился.
Он увидел инвалида, у которого было всего лишь несколько монет в его шляпе. Он бросил ему пару монет и без его разрешения написал новые слова на табличке. Он оставил ее слепому человеку и ушел.
Днем он вернулся и увидел, что шляпа полна монет и денег.
Слепой узнал его по шагам и спросил не он ли был тот человек, что переписал табличку. Он также хотел узнать, что именно он написал. Тот ответил: «Ничего такого, что было бы неправдой. Я просто написал ее немного по-другому».
Он улыбнулся и ушел. Новая надпись на табличке была такая: «….»

       1.Что по вашему написал прохожий ?                                                                                     2.   Как вы  поняли эту притчу? Чему она вас научила?

Научила что нужно помагать

2. Замени одним словом из 4 букв:

 • Приятель —друг
  Противник — враг
  Солдат —воин
  Работа —труд
  Шагать —идти
  3. Измените одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово. Например: сода – сова.
  Воск – волк
  лес – лис
  гол – год
  щит – кит
  лист – 
  роза – коза, роса
  корона – ворона, корова
  горка – корка, норка
  4. В каждой группе найди одно “лишнее” слово.

  • Водопад, водолаз, водитель, водоем, водопровод.
  • Домик, домохозяйка, домино, домработница.
  • Столица, столовая, застолье, столяр, столетие.
  • Надпись, надрез, надежда, надрубка.
Рубрика: Без рубрики

Մի իրի պատմություն։ Հոթ — դոգ

Առաջին անգամ նրբերշիկների մասին հիշատակվել է  «Ոդիսականում», որը  Հոմերոսը գրել է մեր դարաշրջանից առաջ IX-րդ դարում։ Նրբերշիկները հատուկ հռչակ  ձեռք բերեցին  Ավստրիայում և Գերմանիայում, այստեղ ազգային խոհանոցի հիմքը եղել են երշիկներն ու  նրբերշիկները։ Վիեննայում  և Ֆրանկֆուրտում  պատրաստված  նրբերշիկները շատ  հայտնի էին, ուստի և դրանք վաճառվում էին աշխարհի շատ երկրներում՝ «Վիներ» և «Ֆրանկֆուրտներ»  անվանումով (ինչպես, օրինակ` կոտլետով հացը Համբուրգում  անվանում են  «Համբուրգերներ»):

Ֆրանկֆուրտը 1987 թվականին  հանդիսավոր կերպով տոնել է հոթ-դոգի 500-ամյակը: Ապացույցը, որ պատմության մեջ առաջին «Հոթ-դոգը» պատրաստվել է 1487թ. տրամադրել են   գերմանական նրբերշիկների սիրահարները:  XIX դարի սկզբին գերմանացի ներգաղթյալների շնորհիվ նրբերշիկների պատրաստման տեխնոլոգիան մտավ ԱՄՆ:
Ենթադրություն կա, որ «Հոթ-դոգի»  անվանումը առաջացել է նրբերշիկների`  «Տաքսա»  ցեղատեսակի շան  նմանությունից։ 1934թ. մայիսին առաջին անգամ հայտնվեց «Հոթ-դոգ» տերմինը, որը ճշգրտված է։ «Նյու Յորք Հերալդ»  թերթը հրապարակել է  մի ծաղրանկար, որում խանութի սեփականատերը  վաճառում է  նրբերշիկներ, և նրա վերևի  ցուցանակում նշվում էր․<<Get your red-hot dachshund sausages!>>: Թարգմանությունը  մոտավորապես  այսպես է հնչում․«Գնեք  նրբերշիկներ` կարմիր, տաք, տաքսանման»:
Սակայն խոհարարության  պատմաբան՝ Բերրի Պոպիկը, պնդում է, որ «հոթ-դոգ»  տերմինը հայտնվել է XIX դարի վերջին և ծագել է ուսանողական բանահյուսությունից։ Եյլի  համալսարանի ուսանողները նրբերշիկ վաճառելու համար նախատեսված բեռնասայլերին տվել էին  «շան բեռնասայլեր»  անվանումը, քանի որ գայթակղիչ հոտերի պատճառով  նրանց շրջակայքում  մշտապես վխտվում էին շների ոհմակները:
Պոպիկին հաջողվեց գտնել  ուսանողական մի  ամսագիր` թողարկված 1895թ., որտեղ ուսանողները նրբերշիկները անվանել են  «տաք շներ»:
Ե՞րբ և ո՞վ է  մտածել կտրել երկար հացը և նրա մեջ դնել նրբերշիկը։ Առանձնանալով յուրահատուկ կոկիկությամբ` գերմանացի ներգաղթյալները 1860թ  սկսեցին վաճառել  նրբերշիկները հացի կտորի վրա դրված:  Սակայն նրբերշիկները հաճախ հացի վրայից  գլորվում ու գետնին էին ընկնում։ Եվ այդ ժամանակ  մի անհայտ գյուտարար մտածեց հացը փոխարինել  բուլկիով:
1939 թ. հասարակ մարդկանց երբեմնի ուտեստը  մտավ նաև ավելի բարձր խավի կյանք: Ամերիկայի նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտը Սպիտակ տանը բրիտանական միապետ Գեորգի 6-րդին հյուրասիրել է գարեջուր և հոթ-դոգ;
Հոթ-դոգի առավելագույն գործածությունը նրան դարձրեց ավելի  հայտնի: Դրանք վաճառելու համար գործնականորեն հարմար է ցանկացած վայր, իսկ այն ուտել կարելի  է նույնիսկ ոտքի վրա:
Թարգմանությունը` Մերի Հաջյանի:

 

Рубрика: Без рубрики

Բաժանում ենք հատվածների և վերնագրում քթի պատմությունը

Ես պատմվածքը բաժանել եմ երեք մասի։ Առաջին հատվածը վերագրել եմ <<Հետաքրքրասեր տղան>>, երկրորդ մասը վերնագրելեմ <<Ճառը քթի մասին>>, իսկ երրորդ հատվածը վերագրել եմ <<Տղաների պատիժը>>։ Ինձ դուր եկավ <<Ճառը քթի մասին>> հատվածը։

Միսս Հիքսը ասաց, գուցե միստըր Մաքոլին քթի մասին ճառ կարդա։

— Լավ, ասաց Հոմերը, գուցե ոչ իսկական ճառ, բայց այս պատմությունը մեզ մի բան է սովորեցնում, մենք միշտ էլ քիթ ունեցել ենք։ Գուցե քիթն դեմքի ամենածիծաղելի մասն է։ Կարևոր չէ թե ո՞վ է հնարել արևային ժամացույցի, որովհետև վաղ թե ուշ ինչ որ մեկը հնարելու էր, Ամենակարևորը այն է թե ո՞վ է հնարել քիթը։

Պատահական Ջոնը լսում է խոսակցությունը և նախանձում է։ Որոշ մարդիկ, ասում է Հոմերը, քթի տակ են խոսում, ոմանք քթով խռըմփացնում են, ոմանք քիթը խոսում են ուրիշի գործերի մեջ։ Շներն ու դերասանները քչերն ջարդում են, որպիսի սիրո վեպեր գրեն։

Рубрика: Без рубрики

Ճառ բերանի մասին

Մարդիկ միշտ ունեցել են բերան։ Բերանով մարդիկ ջուր են խմում, հաց են ուտում, շնչում են, արտաշնչում են, մտքեր և զգացմունքներ են արտահայտում։ Մարդիկ նաև բերանով խոսում, երգում և սոլում են։ Բերանին դեմքի ամենաշարժվող մասն է։ Բերանով մարդիկ լավ և նաև վատ խոսքեր են ասում միմիանց, համաձայնվում և հակառակվում են միմիանց հետ։